Knjigovodstvene USLUGE.

 • Trenutno ažurno stanje
 • Smanjenje troškova
 • Povećanje efikasnosti
 • Knjigovođa na vašoj adresi
 • Gratis knjigovodstveni program PROKONTIK

S obzirom na mogućnosti PROKONTIK software-a došli smo do ideje da vama, našim cijenjenim korisnicima, pružamo i knjigovodstvene usluge. Registrovani smo u nadležnom sudu i za pružanje knjigovodstvenih usluga. Imamo zaposlen tim od 5 stručnjaka iz oblasti računovodstva od kojih su dva Sertifikovane računovođe sa važećom licencom.

PROKONTIK

Poslovni paket Prokontik je proizvod našeg privrednog društva. Razvili smo ga i svakodnevno ga razvijamo koristeći sopstvene resurse.

Izazov

Da budemo istinski partneri sa zajedničkim ciljem boljeg i prosperitetnijeg obostranog poslovanja, uvažavajući i poštujući jedni druge

Rezultat

Obostrano zadovoljstvo saradnjom

Poslovni paket PROKONTIK

Prokontik je proizvod našeg privrednog društva. Razvili smo ga koristeći sopstvene resurse.

Program posjeduje module za robno knjigovodstvo, plate, osnovna sredstva, kao i modul za vođenje poslovnih knjiga koji su u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji RS, Zakonom o trgovini, Zakonom o porezu na dobit, Zakonom o porezu na dohodak i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i Međunarodnim standarima finansijskog izvještavanja.

Cijeli proces je pod nadzorom sertifikovanog računovođe sa važećom licencom i tima računovodstvenih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom.

Prednosti našeg sistema vođenja poslovnih knjiga su:

    Automatsko evidentiranje poslovnih promjena u glavnu knjigu, kao što su knjiženja kalkulacija, nivelacija, prenosnica, faktura, knjižnih odobrenja i ostalih dokumenata. Automatska knjiženja smanjuju mogućnost greške na minimum, budući da su programirana kroz informacioni sistem;

    Uštede u troškovima. Sklapajući sa nama  ugovor o vođenju poslovnih knjiga, besplatno dobijate naš program PROKONTIK sa svim modulima. Inače, programski paket Prokontik-a sa modulima za plate, osnovna sredstva i glavnu knjigu finansija košta 2100 KM. Vi ovaj paket dobijate besplatno, ukoliko vam mi vodimo poslovne knjige.

    Uštede u vremenu. Koristeći naš software, izbjegavate prenos vaših dokumenata do raznih računovodstvenih biroa na knjiženja. Sve dokumente program će knjižiti u trenutku kreiranja dokumenata, npr. kalkulacija i faktura. Nema prevoženja dokumenata, sve dokumente čuvate u svojoj arhivi.
Besplatna obuka. Naši zaposleni će vam pružiti besplatnu obuku za korištenje programa, ukoliko se odlučite za potpisivanje ugovora sa nama o vođenju poslovnih knjiga.

   Niz korisnih izvještaja. Prokontik će vam omogućiti u svakom momentu uvid u stanje zaliha, nabavnih, prodajnih i prosječnih cijena pojedinačnih artikala, automatsko kreiranje trgovačke knjige, knjige ulaznih faktura, knjige izlaznih faktura i PDV prijave. Uvijek ćete moći provjeriti svoju mjesečnu obavezu za PDV bez da zovete računovodstvene biroe i čekate njihove obračune i povratne informacije. Obračun plata će vam biti automatski proknjižen, budući da i za to imamo odgovarajući modul.

    Online podrška. Na sva eventulna pitanja, probleme u radu, naši zaposleni će vam odgovoriti kroz online podršku koristeći software TeamViewer.

Obaveze EastCode d.o.o su da:

 • Evidentira poslovne događaje u poslovne knjige na osnovu primljenih vjerodostojnih  dokumenata u skladu sa zakonom,
 • Obračunava zarade radnika prema nalogu Naručioca a u skladu sa zakonom,
 • Vodi evidencije za indirektne poreze (porez na dodatnu vrijednost, akciza, carina),
 • Sastavlja PDV prijavu, na osnovu poreskih evidencija,
 • Sastavlja i po potpisivanju od strane odgovornog lica Naručioca podnosi potrebne prijave i obavještenja prema  Poreskoj upravi Republike Srpske (obrazac 1101, 1105, 1104, 3100, 3120, 3210, 1002, PP-GRT, PP-KT, PP-PNI, PFRN, PP-ON)
 • Sastavlja i dostavlja statističke izvještaje prema zahtjevu Republičkog zavoda za statistiku RS.
 • Vodi analitiku osnovnih sredstava, a prema popisnim listama Naručioca i dokumentacije  na osnovu koje se vrši uknjižavanje stalne imovine.
 • Sastavlja periodični i završni račun te druge finansijske izvještaje koji prate te obračune u skladu sa zakonskom regulativom.

Način realizacije usluga:

 • Komitent je dužan primljene dokumente uredno čuvati prije i poslije knjigovodstvene  obrade, uredno ih  sortirati i odložiti.
 • Komitent će sam preuzimati izvode iz banaka i lično ih dostavljati na knjiženje ili će ovlastiti Eastcode da preuzima izvode lično ili u elektronskoj formi od banaka.
 • Komitent sam  izvodi radnje u vezi sa  plaćanjem obaveza, a u slučaju da se sa EastCode timom drugačije dogovori dostavlja EastCode d.o.o. spisak obaveza koje je neophodno platiti.
 • EastCode redovno obračunava i dostavlja obavještenje o poreskim obavezama Komitentu (akontacija poreza na dobit-dohodak, posebnoj republičkoj taksi, komunalnoj taksi, obračun poreza po odbitku) i ostale poreske obaveze koje komitent ima po osnovu poslovnih aktivnosti.
 • Pored ovih Komitent će redovno dobijati izvještaje o redovnom poslovanju i konsultative usluge u vezi sa kretanjem opšteg stanja firme.

 Sve navedeno nam daje za pravo da smatramo da možemo biti vaš partner i da kroz zajedničku poslovnu saradnju možemo dati doprinos vašem produktivnijem, ekonomičnijem i profitabilnijem poslovanju.

Milena Kovačević
Šef sektora

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/258-506 i 065/049-010
051/437-401
biro@eastcode.net

Renata Čađo
Knjigovodstvo

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/258-506 i 065/049-010
051/437-401
biro@eastcode.net

Tanja Đumić
Knjigovodstvo

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/258-506 i 065/049-010
051/437-401
biro@eastcode.net

Suzana Arsenić
Knjigovodstvo

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/258-506 i 065/049-010
051/437-401
biro@eastcode.net

Dragana Gajanović
Knjigovodstvo

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/258-506 i 065/049-010
051/437-401
biro@eastcode.net

Ana Radić
Knjigovodstvo

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
066/584-637
052/911-691
biro@eastcode.net
knjigovodstvopd@eastcode.net