Test polovnog: Renault Twizy

Test polovnog: Renault Twizy

Posljednjih 5-6 godina električni automobili povećavaju svoj udio na automobilskom tržištu, a subvencije vlada i zabrana pristupa užim gradskim središtima automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem usmjeravaju kupce ka alternativnim pogonima. Da bi pristupili centru Londona, morate platiti dnevnu taksu u iznosu od 11,50 funti (23 KM), zbog čega se sve više stanovnika odlučuje da kupi automobil na električni pogon, koji su kao i automobili sa Euro 6 motorom, oslobođeni plaćanja ove takse….

Kompletan tekst pročitajte na linku  https://mojvolan.com/test-polovnog-renault-twizy/ .