Servis fiskalnih sistema

Dokumenti

Zakon o fiskalizaciji RS


Zahtjevi


Ugovori EastCode d.o.o.


Sertifikat za Fiskalne sisteme Mikroelektornika


Kontakti:

Danijel Dragaš
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/016-242
 fiskalizacija@eastcode.net
 danijel.dragas@eastcode.net

Željko Tomić
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
066/429-559
 fiskalizacija@eastcode.net
 zeljko.tomic@eastcode.net