Razvoj programa

Programiranje i

podrška


    Upotrebom savremenih informacionih tehnologija želimo da vam pomognemo u organizaciji vašeg poslovanja. Iza sektora programiranja (programera) stoji veliko iskustvo u projektovanju, razvoju i implementaciji knjigovodstvenih aplikacija stečeno kroz dugogodišnji razvoj poslovne aplikacije PROKONTIK. Od početka smo se vodili da je potreban brz, efikasan i optimizovan programski kod koji obezbjeđuje jednostavno korisničko okruženje lako za korišćenje. Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da su ovakve polazne osnove bile ispravne, što se najbolje ogleda u zadovoljstvu naših mnogobrojnih korisnika. Našu poslovnu aplikaciju PROKONTIK koristi preko 150 zadovoljnih korisnika.

Podrška korisnicima je naša značajna aktivnost, sa osnovnim zadatkom da pruži korisnicima PROKONTIKA pomoć u korišćenju aplikacije. Telefonska podrška za korisnike koji sa EASTCODE-om imaju ugovor o održavanju i koji su u prvih šest mjeseci korišćenja, obezbjeđena je svakog radnog dana, uključujući i subotu. Za kvalitet naših usluga nije bitna fizička udaljenost, jer koristeći najsavremeniju internet komunikaciju intervenciju možemo da izvršimo u najkraćem roku.


Poslovna aplikacija je projektovana za Microsoft Windows operativne sisteme, koji koriste moderne relacione baze podataka i predviđen je za rad u računarskim mrežama. Konstruktivne sugestije samih korisnika doprinijele su i doprinose u daljem unapređenju platforme. To nam omogućava da svako poboljšanje PROKONTIKA utiče na sve korisnike i doprinosi njihovom boljem radu. Prilikom ispunjavanja korisničkih zahtjeva, uvijek tražimo praktična i održiva rješenja, koja će na duži vremenski period zadovoljiti potrebe korisnika. Održavanje aplikacije je naš stalni radni zadatak. Razvojni tim stalno radi na razvoju  novih verzija aplikacije i do nekoliko puta godišnje. Ona su rezultat kako novih zakonskih promjena, zahtjeva korisnika, tako i povećanja kvaliteta postojećih obrada ili dodavanja novih mogućnosti. Zbog prirode PROKONTIKA, stalno smo u toku sa zakonskim promjenama koje primjenjujemo čim stupe na snagu.

Android aplikacija, online ili offline režim rada, povezan sa poslovno knjigovodstvenim programom Prokontik, gdje imamo trenutan uvid u trenutne finansije, trenutno stanje robe, kao i mogućnost kreiranja svih bilansnih i vanbilansnih dokumenata u online i offline režimu u zavisnosti da li imamo internet konekciju u trenutku korištenja aplikacije. Aplikacija podržava i rabatne šeme po kupcima i grupama artikala.

Magacinsko poslovanje je posebna opcija, koja ima mogućnost potvrde unosa artikla od strane magacionera putema barkoda (najbrži način) ili unosom šifre ili naziva artikla. Tačnost unosa robe se markira raznim bojama kao lak uvid u mogućnost kompletne isporuke ili se radi o djelimičnoj isporuci tražene robe zbog nedostatka robe na zalihama.

Mogućnost lakog popisa robe i uvida u trenutno stanje robe bez štampanja i unosa velikih količina nepotrebnih podataka.

Web aplikacija za online pregled stanja robe po trenutnim cijenama i količinama kod dobavljača uz vjeran prikaz većeg broja slika, naručivanje, uvid u finansijsko stanje, izdvojeno po grupama i podgrupama, sve sinhronizovano povezano sa poslovnim paketom Prokontik.
Mogućnost izbora raznih izgleda stranice, mogućnost prezentacije akcija, pregled najčešće kupljene robe, poređenje robe,….
Aplikacija radi u dva režima rada B2B – BUSINESS TO BUSINESS (NARUDŽBE PRAVNIH LICA OD DISTRIBUTERA) I B2C – BUSINESS TO CUSTOMER (WEB SHOP) za fizička lica.

Poslovna aplikacija je projektovana za Microsoft Windows operativne sisteme, koji koriste moderne relacione baze podataka i predviđen je za rad u računarskim mrežama. Konstruktivne sugestije samih korisnika doprinijele su daljem unapređenju platforme. To nam omogućava da svako poboljšanje PROKONTIKA utiče na sve korisnike i doprinosi njihovom boljem radu. Prilikom ispunjavanja korisničkih zahtjeva, uvijek tražimo praktična i održiva rješenja, koja će na duži vremenski period zadovoljiti potrebe korisnika. Održavanje aplikacije je naš stalni radni zadatak. Razvojni tim stalno radi na razvoju novih verzija aplikacije i do nekoliko puta godišnje. Ona su rezultat, kako novih zakonskih promjena, zahtjeva korisnika, tako i povećanja kvaliteta postojećih obrada ili dodavanja novih mogućnosti. Zbog prirode PROKONTIKA, stalno smo u toku sa zakonskim promjenama koje primjenjujemo čim stupe na snagu.

U saradnji sa Konzorcijumom, razvili smo informacione sisteme za podršku procesu homologacije i sertifikacije vozila u Bosni i Hercegovini. HOMOLOG-IS svakodnevno koristi 57 tehničkih servisa i 63 ovlaštena zastupnika proizvođača. HOMOLOG-IS je pušten u rad 01.01.2011 i od tada je odrađeno više od 80000 predmeta. Informacioni sistem za sertifikaciju vozila je pušten u rad 12.12.2011.

Kompletno programsko web rješenje za vođenje poslova visokoškolskih ustanova, povezan sa finansijama sa osnovnim modulima:
1.    Studentska služba (kompletan proces praćenja od prijemnog ispita, ugovora, evidencije ispitnih rokova, prijava semestara i konačnog izdavanja diplome)
2.    Modul student – studenti imaju mogućnost online prijave ispita, provjere finansijskog stanja, prijave i rezervacije knjiga u biblioteci, postavljanje svoje biografije
3.    Modul profesor – profesor im uvid u prijave studenata, unos ocjena sa ispita
4.    Modul za direktora – dekana – Svi relevantni podaci na jednom mjestu, po fakultetima, studijskim grupama, brojno i finansijsko stanje, dugovanja i potraživanja po raznim osnovama grafički prezentovani
5.    Modul biblioteka – kompletno praćenje evidencije biblioteke i iznamljenih knjiga s mogućnošću rezervacije i kontrole povrata u zadanom roku
6.    Sistemski modul za kontrolu pristupa korisnicima
7.    Povezanost sa kompletnim poslovno knjigovodstvenim paketom Prokontik

+ Prokontik

Poslovna aplikacija je projektovana za Microsoft Windows operativne sisteme, koji koriste moderne relacione baze podataka i predviđen je za rad u računarskim mrežama. Konstruktivne sugestije samih korisnika doprinijele su i doprinose u daljem unapređenju platforme. To nam omogućava da svako poboljšanje PROKONTIKA utiče na sve korisnike i doprinosi njihovom boljem radu. Prilikom ispunjavanja korisničkih zahtjeva, uvijek tražimo praktična i održiva rješenja, koja će na duži vremenski period zadovoljiti potrebe korisnika. Održavanje aplikacije je naš stalni radni zadatak. Razvojni tim stalno radi na razvoju  novih verzija aplikacije i do nekoliko puta godišnje. Ona su rezultat kako novih zakonskih promjena, zahtjeva korisnika, tako i povećanja kvaliteta postojećih obrada ili dodavanja novih mogućnosti. Zbog prirode PROKONTIKA, stalno smo u toku sa zakonskim promjenama koje primjenjujemo čim stupe na snagu.

+ aProkontik

Android aplikacija, online ili offline režim rada, povezan sa poslovno knjigovodstvenim programom Prokontik, gdje imamo trenutan uvid u trenutne finansije, trenutno stanje robe, kao i mogućnost kreiranja svih bilansnih i vanbilansnih dokumenata u online i offline režimu u zavisnosti da li imamo internet konekciju u trenutku korištenja aplikacije. Aplikacija podržava i rabatne šeme po kupcima i grupama artikala.

Magacinsko poslovanje je posebna opcija, koja ima mogućnost potvrde unosa artikla od strane magacionera putema barkoda (najbrži način) ili unosom šifre ili naziva artikla. Tačnost unosa robe se markira raznim bojama kao lak uvid u mogućnost kompletne isporuke ili se radi o djelimičnoj isporuci tražene robe zbog nedostatka robe na zalihama.

Mogućnost lakog popisa robe i uvida u trenutno stanje robe bez štampanja i unosa velikih količina nepotrebnih podataka.

+ eProkontik B2B i B2C

Web aplikacija za online pregled stanja robe po trenutnim cijenama i količinama kod dobavljača uz vjeran prikaz većeg broja slika, naručivanje, uvid u finansijsko stanje, izdvojeno po grupama i podgrupama, sve sinhronizovano povezano sa poslovnim paketom Prokontik.
Mogućnost izbora raznih izgleda stranice, mogućnost prezentacije akcija, pregled najčešće kupljene robe, poređenje robe,….
Aplikacija radi u dva režima rada B2B – BUSINESS TO BUSINESS (NARUDŽBE PRAVNIH LICA OD DISTRIBUTERA) I B2C – BUSINESS TO CUSTOMER (WEB SHOP) za fizička lica.

+ HomologIS

Poslovna aplikacija je projektovana za Microsoft Windows operativne sisteme, koji koriste moderne relacione baze podataka i predviđen je za rad u računarskim mrežama. Konstruktivne sugestije samih korisnika doprinijele su daljem unapređenju platforme. To nam omogućava da svako poboljšanje PROKONTIKA utiče na sve korisnike i doprinosi njihovom boljem radu. Prilikom ispunjavanja korisničkih zahtjeva, uvijek tražimo praktična i održiva rješenja, koja će na duži vremenski period zadovoljiti potrebe korisnika. Održavanje aplikacije je naš stalni radni zadatak. Razvojni tim stalno radi na razvoju novih verzija aplikacije i do nekoliko puta godišnje. Ona su rezultat, kako novih zakonskih promjena, zahtjeva korisnika, tako i povećanja kvaliteta postojećih obrada ili dodavanja novih mogućnosti. Zbog prirode PROKONTIKA, stalno smo u toku sa zakonskim promjenama koje primjenjujemo čim stupe na snagu.

+ Sertifikacija

U saradnji sa Konzorcijumom, razvili smo informacione sisteme za podršku procesu homologacije i sertifikacije vozila u Bosni i Hercegovini. HOMOLOG-IS svakodnevno koristi 57 tehničkih servisa i 63 ovlaštena zastupnika proizvođača. HOMOLOG-IS je pušten u rad 01.01.2011 i od tada je odrađeno više od 80000 predmeta. Informacioni sistem za sertifikaciju vozila je pušten u rad 12.12.2011.

+ Unisyss 5+

Kompletno programsko web rješenje za vođenje poslova visokoškolskih ustanova, povezan sa finansijama sa osnovnim modulima:
1.    Studentska služba (kompletan proces praćenja od prijemnog ispita, ugovora, evidencije ispitnih rokova, prijava semestara i konačnog izdavanja diplome)
2.    Modul student – studenti imaju mogućnost online prijave ispita, provjere finansijskog stanja, prijave i rezervacije knjiga u biblioteci, postavljanje svoje biografije
3.    Modul profesor – profesor im uvid u prijave studenata, unos ocjena sa ispita
4.    Modul za direktora – dekana – Svi relevantni podaci na jednom mjestu, po fakultetima, studijskim grupama, brojno i finansijsko stanje, dugovanja i potraživanja po raznim osnovama grafički prezentovani
5.    Modul biblioteka – kompletno praćenje evidencije biblioteke i iznamljenih knjiga s mogućnošću rezervacije i kontrole povrata u zadanom roku
6.    Sistemski modul za kontrolu pristupa korisnicima
7.    Povezanost sa kompletnim poslovno knjigovodstvenim paketom Prokontik

Sektor programeri

Siniša Dabić
Programer

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/213-761
051/435-595 lokal 3
programeri@eastcode.net
sinisa.dabic@eastcode.net

Sonja Pašter
Web programer

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/213-761
051/435-595 lokal 3
programeri@eastcode.net
web@eastcode.net
sonja.jerkic@eastcode.net

Saša Budiša
Programer

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/213-761
051/435-595 lokal 3
programeri@eastcode.net
sasa.budisa@eastcode.net

Sektor software podrška

Goran Damjanović
Software podrška

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/015-255
051/435-595 lokal 3
prokontik@eastcode.net
goran.damjanovic@eastcode.net

Davor Gligorić
Software podrška

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/926-293
051/435-595 lokal 3
prokontik@eastcode.net
davor.gligoric@eastcode.net

Miodrag Petrović
Software podrška

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/921-230
051/435-595 lokal 3
prokontik@eastcode.net
miodrag.petrovic@eastcode.net

Mirjana Piljagić
Software podrška

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/429-843
051/435-595 lokal 3
prokontik@eastcode.net
mirjana.piljagic@eastcode.net

Ljiljana Purišić
Software podrška

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/854-730
051/435-595 lokal 3
prokontik@eastcode.net
ljiljana.purisic@eastcode.net

Vladimir Pralica
Software podrška

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/854-730
051/435-595 lokal 3
prokontik@eastcode.net
vladimir.pralica@eastcode.net