Kraj podrške za Google Drive za Windows XP i Vistu

Kraj podrške za Google Drive za Windows XP i Vistu
Google je u službenom saopštenju objavio kako od 1. januara 2017. godine više neće pružati podršku za službenu desktop Google Drive aplikaciju za Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2003 sisteme.

Kao objašnjenje za ukidanje podrške navodi se da Microsoft više ne pruža podršku za navedene sisteme iako to nije sasvim tačno. Microsoft, naime, još uvek pruža korisničku podršku u vidu bezbednosnih nadogradnji za Windows Vistu (do aprila 2017. godine).

Ukidanje podrške za desktop Google Drive aplikaciju ne znači i kraj te aplikacije na spomenutim sistemima, s obzirom da je korisnici Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2003 mogu nastaviti da koriste bez ikakvih problema, samo naravno bez pristupa novim nadogradnjama.

U sklopu saopštenja o gašenju podrške Google je pozvao korisnike navedenih sistema da nadograde svoje sisteme na nove verzije za koje postoji službena Microsoft-ova podrška kao što su Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10.