Italijansko ministarstvo obrane će istovremeno koristiti Windows 10 i LibreOffice

Italijansko ministarstvo obrane će istovremeno koristiti Windows 10 i LibreOffice
Još u maju se dosta pisalo o nameri italijanskog Ministarstva obrane da napusti Microsoft-ov paket kancelarijskih alata Office i pređe na alternativni paket kancelarijskih alata LibreOffice.

Cilj migracije na LibreOffice biće smanjenje troškova, ukupno bi trebalo da bude ušteđeno oko 29 miliona evra. Do 2017. godine tako bi na LibreOffice trebalo da pređe 75 hiljada računara ministarstva, a potom do 2020. godine još 25 hiljada računara.

Ali sada se u italijanskim novinama pojavila informacija koja bi u nekoliko sledećih dana trebala da bude službeno objavljena javnosti. Reč je o dogovoru koje je isto Ministarstvo obrane postiglo s Microsoft-ovom, prema kojem će se na sve računare u ministarstvu instalirati najnoviji operativni sistem Windows 10.

Za sada nema nikakvih informacija o finansijskom aspektu dogovora niti o vremenskom okviru u kojem će se na računare ministarstva instalirati navedeni operativni sistem. Sve navedeno biće objavljeno naknadno.