Administracija mreže i servera

Administracija mreže i servera


•    Administraciju servera, aktivne i pasivne mrežne opreme
•    Instalaciju i podešavanje pravila za upotrebu mrežnih i lokalnih resursa
•    Instalacija sistema za pravljenje rezervnih kopija podataka
•    Implementacija pravila za vanredne situacije i brzi oporavak sistema
•    Izrada i održavanje organizacione strukture firme po računarima, grupama korisnika i korisnicima sa postavljanjem pravila za upotrebu lokalnih i mrežnih resursa.

•    Sprečavanje zloupotrebe resursa kroz politiku zabrane prenosivih medija (USB Flash, CD, DVD, Internet)
•    Instalacija operativnih sistema
•    Instalacija aplikacija
•    Redovno ažuriranje operativnih sistema i aplikacija
•    Instalacija sigurnosnih zakrpa za operativne sisteme i aplikacije
•    Praćenje opterećenja sistema i optimizacija servisa
•    Instalacija antivirusnog softvera i praćenje ažuriranja i zaštite istog

•    Windows Web Server
•    Windows Essential
•    Windows SQL Server
•    Windows DNS, Active directory, DHCP
•    ADSL ruteri
•    Linux Ruteri
•    Wireless ruteri

•    Analiziranje dnevnika servera (Log)
•    Testiranje funkcionalnosti firewall-a
•    Kreiranje korisnika na Linux routeru po potrebi
•    Administracija mrežnih parametara
•    Analiziranje podataka antivirusnim softverom

•    Instalacija i administracija servisa za dinamičko dodjeljivanje adresa (DHCP)
•    Instalacija i administracija servisa za razrješavanje imena domena (DNS)
•    Instalacija i administracija servisa za skladištenje podataka (File server)
•    Instalacija i administracija servisa za štampu (Print server)
•    Instalacija i administracija servisa za provjeru identiteta (Domain Controller)
•    Instalacija i administracija servisa za centralizovane instalacije (Deployment server)
•    Instalacija i administracija servisa za ažuriranje (Update services)
•    Instalacija i administracija servisa za pristup udaljenim aplikacijama i računarima (Remote desktop)
•    Kreiranje korisnika i prava pristupa mrežnim resursima

•    Instalacija korisničkog softvera
•    Podešavanje hardvera
•    Podešavanje poslovnog softvera (Prokontik aplikacije i Microsoft aplikacije)
•    Analiza sistema na viruse sa licenciranim antivirusnim softverom
•    Analiza i rješavanje problema kod povezivanja na mrežu
•    Priključivanje radnih stanica na domen preduzeća, po potrebi

•    Instalacija antivirusnog softvera po radnim stanicama i serverima
•    Podešavanje ažuriranja antvirusnog softvera
•    Podešavanje administrativnih privilegija antivirusnog softvera
•    Podešavanje automatizovanog analiziranja podataka
•    Podešavanje izvještavanja o aktivnosti na računarima (Detekcije, neuspjela ažuriranja i drugo)
•    Centralno upravljanje licencama

Nudimo vam i narudžbu servera i serverske opreme

Vaše zadovoljstvo je naš cilj!