FAQ

Najčešće postavljana pitanja.


Sigurni ste od postojećih virusa ali niste u potpunutosti sigurni jer se stalno pojavljuju novi “virusi” koji nisu predviđeni u kupljenom softweru pa ste nesigurni dok se ne razvije antivirusna zaštita za taj virus.

Treba da čuvate jer time ostvarujete garanciju.

Možete u roku od 15 dana, ali da vratite neoštećeno fizički i sa originalnom ambalažom i navesti razlog povrata.

Možete, ako na obe lokacije imate internet konekciju.

Bekap podataka treba da radite onoliko često koliko često mijenjate podatke. Podatak je siguran ako se nalazi na 3 lokacije. Najlakše je instalirati namjenski program koji automatski vodi brigu o bekapu podataka koji su izmjenjeni ili kreirani prvi put.