Servis fiskalnih sistema

Dokumenti

Zakon o fiskalizaciji RS


Zahtjevi


Vlasnik je dužan


Ugovori EastCode d.o.o.


Sertifikat za Fiskalne sisteme Mikroelektornika


Kontakti:

Danijel Dragaš
Serviser fiskalnih sistema

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/016-242
051/435-595
fiskalizacija@eastcode.net
danijel.dragas@eastcode.net

Željko Tomić
Serviser fiskalnih sistema

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
066/429-559
051/435-595
fiskalizacija@eastcode.net
zeljko.tomic@eastcode.net