Komponujte muziku unutar Chrome browsera

Komponujte muziku unutar Chrome browsera

Chrome Music Lab je mijesto na kojem Google-ovi developeri eksperimentišu sa mogućnostima svog internet btowsera i postavljaju zanimljive muzičke web aplikacije. Najnovija u nizu je Song Maker, izgledom vrlo jednostavna, ali mogućnostima prilično bogata aplikacija za stvaranje i sviranje muzike. Song Maker radi na principu klikanja po notnom zapisu, gde svako polje označava jednu notu, a njen položaj i boja opisuju njene karakteristike. Svaki korisnik i kućni kompozitor može odabrati vrstu instrumenta, tempo, ritam, ljestvicu, raspon oktava, i sve ostale parametre za komponovanje, te isključivo klikanjem po šarenim pravougaonicima krenuti u stvaranje muzike.Oni vičniji notama vjerovatno će moći da se kreativno izraze kroz ovaj alat na sve moguće načine, dok će ostalima ovako jednostavno komponovanje poslužiti kao dobra razbibriga. Ukoliko se želite oprobati na nekoliko minuta kreirajući sopstvenu muziku, svakako isprobajte Song Maker.