Jedna četvrtina Bitcoin transakcija vezana za ilegalne aktivnosti

Jedna četvrtina Bitcoin transakcija vezana za ilegalne aktivnosti

Istraživači Sean Foley (sa Univerziteta u Sydneyu), Jonathan R. Karlsen (sa Tehnološkog univerziteta u Sydneyu) i Talis J. Putnins (Stockholmska škola ekonomije iz Rige) sproveli su istraživanje o tome za šta se koristi danas najpopularnija kriptovaluta, Bitcoin.

Za dobijanje podataka istraživači su se poslužili metodama sa područija analize podataka kao što su hijerarhijsko klasterizovanje i klasterska analiza. Ističe se kako se oko jednu četvrtinu Bitcoin transakcija može povezati sa određenim ilegalnim aktivnostima i takvo tržište ima vrijednost od oko 72 milijarde američkih dolara.

Najčešće ilegalne aktivnosti za koje se koriste kriptovalute su finansiranje raznih terorističkih grupa, pranje novca te izbjegavanje plaćanja poreza. U istraživanju se takođe ističe kako dobijeni podaci nikako ne mogu upućivati na zaključak kako kriptovalute podstiču rast crnog tržišta ilegalnih aktivnosti, već su samo jedno novo i drugačije platežno sredstvo za postojeće kriminalne aktivnosti.