Wireless mreže

Wireless mreže

Zašto je potrebno osigurati bežičnu mrežu?

Ovih dana, većini računara je obezbjeđen bežični pristup: to vam dopušta spajanje na Internet bez fizičkog mrežnog kabla. Glavna prednost je, naravno, da se možete koristiti računarom bilo gdje u kući ili kancelariji. Međutim, postoje potencijalni rizici koji su uključeni u bežično umrežavanje – osim ako kada je vaša mreža sigurna:

  • Haker može presresti sve podatke koje šaljete i primate;
  • Haker može dobiti pristup bežičnoj mreži;
  • Druga osoba može oteti vaš pristup internetu.

Dakle, ako vaša bežična mreža nije zaštićena, haker može presresti sve podatke koje šaljete; pristupiti mreži, a time i vašim dijeljenim datotekama, koristiti vaš priključak za spajanje na internet – posebno značajno ako imate granicu preuzimanja na svom internet paketu i vaš bandwith je progutan od hakera.

Savjet:

  • Promjena lozinke administratora;
  • Omogućiti WAP ili WEP šifriranje;
  • Isključite SSID i promijeniti zadani naziv bežičnog rutera;
  • Slijedite savjete iznad o tome kako se zaštititi od malicioznog koda i hakerskih napada.

Kako osigurati bežičnu mrežu?

Postoji nekoliko jednostavnih koraka koje možete preduzeti kako bi osigurali svoju bežičnu mrežu i ruter kako bi smanjili te rizike:

Promijenite administratorsku lozinku za svoj bežični ruter.  Hakeru je jednostavno da sazna od proizvođača zadanu lozinku i koristi je za pristup bežičnoj mreži. I izbjegavajte korišćenje lozinke koje se mogu lako pogoditi: slijedite uputstva navedene u odabiru lozinke.

Isključite SSID (Service Set Identifier) broadcasting, kako bi se spriječilo da vaš bežični uređaj najavljuje svoju prisutnost u okruženju.

Omogućite enkripciju u svojim postavkama veze: WPA enkripcija je najbolja, ako je vaš uređaj podržava (ako ne, koristite WEP enkripciju).

Promijenite zadani naziv vašeg uređaja SSID. Opet, to je lako za hakera da sazna od proizvođača zadani naziv, a zatim koristite taj naziv da locirate svoju bežičnu mrežu. Izbjegavajte korišćenje imena koje se može lako pogoditi: trebali bi ste slijediti uputstva navedena u ‘Odabir lozinke’.